22788749_177331992823865_5466962194225363929_n

MÁY HÀN FORTON ARC 200 MINI

1,600,000₫

* Điện áp nguồn: 1 pha, 220V
* Dòng hàn tối đa: 200A
* Đường kính que hàn 2–>3ly2, hàn que 2ly6 liên tục. Que 3ly2 hàn 30 que liên tục
* Kìm hàn, cáp hàn 3m, kẹp mass 2m
* Bảo hành 12 tháng
* Điện áp nguồn: 1 pha, 220V
* Dòng hàn tối đa: 200A
* Đường kính que hàn 2–>3ly2, hàn que 2ly6 liên tục. Que 3ly2 hàn 30 que liên tục
* Kìm hàn, cáp hàn 3m, kẹp mass 2m
* Bảo hành 12 tháng
* Điện áp nguồn: 1 pha, 220V
* Dòng hàn tối đa: 200A
* Đường kính que hàn 2–>3ly2, hàn que 2ly6 liên tục. Que 3ly2 hàn 30 que liên tục
* Kìm hàn, cáp hàn 3m, kẹp mass 2m
* Bảo hành 12 tháng